Normal gebelikte Beta HCG düzeyleri

Normal gebelikte Beta HCG düzeyleri
Normal bir hamilelikte Beta HCG düzeyleri oldukça değişik düzeylerdedir. Bu nedenle HCG hormonu düzeyine bakarak gebelik haftasını tahmin etmek çok doğu bir yol olmayacaktır.

Gebeliğin kesin haftasını söylemek için basit bir ultrason değerlendirmesi yeterlidir.

Benzer şekilde bebeğin sağlık durumu ve canlı olup olmadığı da ultrason değerlendirmesi ile açığa kavuşabilir. Çünkü bebek ölü olsa dahi plasentadan düşük miktarda da olsa HCG hormonu salgılanmaya devam etmektedir.

Hipofiz bezinde LH üreten hücreler çok az miktarda hCG de üretirler. Gebe olmayan bir kadının kanında 5-10 IU/mL düzeyinde hCG saptanmasının nedeni bu üretimdir.

Teorik olarak kanda 10 miliinternasyonel unite/ml üzerinde HCG hormonu düzeyinin saptanması ile “gebelik teşhisi” konulabilir.
Son Adet Tarihi
HCG (mIU/ml)
3 hafta 10 – 50
4 hafta 3 – 426
5 hafta 19 – 7,340
6 hafta 1,080 – 56,500
7 – 12 hafta 7,650 – 288,000
13 – 16 hafta 13,300 – 254,000
17 – 24 hafta 4,060 – 165,400
25 – 40 hafta 3,640 – 117,000
HCG hormonu ve gebeliğin bulantı kusmaları
9. gebelik haftasında en yüksek düzeylere çıkan ve bu haftalardan itibaren düşerek plato çizen HCG hormonu bir yerde gebelikte ortaya çıkan bulantı kusmaların (Hyperemesis Gravidarum) da nedeni olarak gösterilmektedir. Genelde gebeliğin ilk aylarındaki bulantı ve kusmalar ilk üç ayın tamamlanması ile birlikte HCG hormonunun düşüşüne paralel şekilde azalmaktadır.

Yine HCG hormonun normalin üstünde olduğu ikiz gebelik ve üzüm gebeliği (mol hidatiform) gibi durumlarda bulantı ve kusmalar da çok ileri boyutlara taşınabilir.

Beta HCG anormal değerleri
Bazı durumlarda kanda bulunan HCG değeri normalin altında veya üstünde olabilir veya HCG artışları normalden farklı düzeylerde seyredebilir. Seri olarak ölçülen HCG düzeyleri bize gebeliğin gidişatı ile ilgili bilgiler de verebilmektedir.

Erken dönemde düşük (abort) yapma
Birkaç günlük adet gecikmesinden hemen sonra yapılan kanda gebelik testleri pozitif olsa da daha sonra gebeliğin sonlanımı ile negatife dönebilir. Gebeliğin hemen ilk dönemlerinde ultrasonla saptanmaksızın düşükle sonuçlanan bu gebeliklere “biyokimyasal (kimyasal) gebelik” adı verilmektedir.

Aslında tüm hamileliklerin %50’si biyokimyasal gebeliklerden oluşmakta ve doğal seleksiyona uğrayarak gebeliğin kaybı ile sonuçlanmaktadır. Bu durum kliniğe; birkaç günlük adet gecikmesi sonrasında normalden biraz fazlaca kanama ile kendisini göstermektedir. Çoğu kişi bu tür kanamaları “gecikmiş bir adet dönemi” olarak zanneder.

Düşüklerle ilgili bilgiler için tıklayınız >>>

Dış gebelik (ex-u, extrauterin gebelik)
Gebelik ürününün rahim dışında yerleşmesi ile kendisini gösteren dış gebeliklerde kanda veya idrarda gebelik testi pozitif olmasına rağmen beta HCG artışları normalin dışındadır. Bu artışlar bazen çok az olmakta bazen de düşükle sonuçlanmaktadır. Kesin tanı vajinal yolla yapılan ultrason ve seri Beta HCG ölçümleri ile konmaktadır.

Dış gebelik ile ilgili ayrıntılı bilgiler için tıklayınız >>>

Kanser
Çok nadiren bazı kanser durumlarında kişi gebe olmasa dahi gebelik testi pozitif çıkabilir. Bu tür durumlar çok nadirdir ve bazı kanser hücrelerinin HCG hormonu salgılamasına bağlıdır. Bu kanser türleri arasında bazı over (yumurtalık) kanserleri, erkeklerde testis kanserleri ve mesane kanserleri sayılmaktadır.

Gebelikte plasentanın kanseröz değişimlerinden “koryakarsinom” durumunda da gebeliğin sonlanmasına rağmen kanda HCG hormonu uzun süreliğine salgılanmasına devam edebilir. Bu durum tedavi edilmesi gereken önemli bir hastalıktır.

Mol gebelik (üzüm gebeliği)
Gestasyonel trofoblastik hastalıklar grubunda yer alan mol gebeliğinde HCG değerleri normal gebeliklere göre daha yüksek ve yükselme hızı daha fazladır.
Mol gebeliğin ve koryokarsinomların tedavilerinin izlemlerinde de HCG değerleri tedavideki gidişatı izlemek açısından oldukça önemlidir.

Mol gebelik ile ilgili bilgiler için tıklayınız >>>

Çoğul gebelikler
Çoğul gebeliklerde plasental hacmin fazlalığı sonucunda trofoblastik hücrelerden daha çok HCG salgılanmaktadır. Son yıllarda artan yardımcı üreme teknikleri neticesinde çoğul gebeliklerde de artış izlenmektedir.

Çoğul gebelikler ile ilgili bilgiler için tıklayınız >>>

HCG İğneleri
HCG hormonunun gebelik üzerindeki olumlu etkilerini taklit etmek amacıyla üretilmiş bir takım preperatlar (ilaçlar) mevcuttur. Bunlardan en önemlileri ilaçla veya kendiliğinden (spontan) olgunlaşan yumurtayı çatlatmak için uygulanan ve halk arasında “çatlatma iğnesi” olarak da bilinen iğnelerdir.

Çatlatma amacıyla kalçadan tozu sulandırarak 5,000 veya 10.000 ünite olarak uygulanan pregnyl ampul ile karından yine sulandırarak cilt altına enjekte edilen Ovitrelle bu iğnelere verilen örneklerdir.

Yine bazı durumlarda tüp bebek veya aşılama (IUI) tedavilerini takiben yapılan 1,500 ünite HCG hormon iğneleri ile “”korpus luteum” desteklenmekte, bu şekilde salgılanan progesteron hormonu sayesinde gebeliğin devamlılığı amaçlanmaktadır.

Gebelik Şüphesi
Bir kişinin her adet gecikmesinde öncelikle gebelik şüphesi akla gelmelidir. Çünkü gebeliğin ilk ve en önemli bulgusu adet gecikmesi veya tıbbi tabiri ile “adet (mens, regl) retardı”dır. Gebelik oluştuktan sonra gebelik materyalinden salgılanan hormonlar kişinin adet görmesini engelleyerek adet gecikmesine neden olacaktır.

Adet gecikmeleri ile ilgili bilgiler için tıklayınız >>>

Bu nedenle her türlü adet gecikmesi durumunda gebelik testini yaptırmanızda fayda vardır.

Ancak her adet gecikmesi gebelik anlamına gelmez. Bir kişinin adetleri psikolojik nedenler, stres, hormonal nedenler, yumurtalık kistleri, diyet, iklim farklılıkları, yer değişiklikleri ve hayat tarzındaki değişimlerden ötürü gecikebilir veya zaman içinde düzensizleşebilir.

Durumunuzun daha netleşmesi için gebe olsanız da olmasanız da jinekologunuza başvurarak genel bir kontrolden geçmenizi öneririz. Yapılan bir ultrason tetkiki ve jinekolojik muayeneniz oldukça önemli bilgiler sağlayacaktır.

Her ne kadar gebeliği düşündüren bulgular ile gebeliğin olası bulguları aşağıda belirtilmiş olsa da gebeliğin kesin bulgusu yapılan bir ultrason muayenesi sonucunda gebelik kesesinin ve bebeğin görülmesidir.

Gebeliğin belirtileri
Gebeliği düşündüren bulgular
1. Adet gecikmesi
2. Memelerde dolgunluk ve hassasiyet
3. Bulantı & Kusma
4. Sık idrara çıkma
5. Halsizlik
6. Karında büyüme

Gebeliğin olası bulguları
1. Rahimin (uterus) büyümesi
2. Gebelik testleri

Gebeliğin kesin bulguları
1. Bebeğin kalp atımlarını duyulması
2. Bebek hareketlerinin hissedilmesi
3. Utrason tetkiki

Leave a Reply